FANDOM


"O"Aya OtonashiDaiya Oomine
Deadlock Among MirrorsFileDumpGame of Idleness
Haruaki UsuiHomeIroha Shindou
Kasumi MogiKazuki HoshinoKokone Kirino
Koudai KamiuchiKyohiko OtonashiLuka Hoshino
Maria OtonashiMichishige OtonashiMiyuki Karino
Rejecting ClassroomShadow of Sin and PunishmentUtsuro no Hako to Zero no Maria
Volume 1Volume 2Volume 3
Volume 4Volume 5Volume 6
Volume 7VolumesWish-Crushing Cinema
Yuuri Yanagi
File:'O'.pngFile:0WUvBfA.jpgFile:1000px-Hakomari5 p148.jpg
File:1000px-Hakomari6 p206.jpgFile:1000px-Utsuro no Hako vol2 pic4.jpgFile:10037244533461a86e(1).jpg
File:1370137428990.pngFile:20130331214728!UtsuroNoHako2 5.jpgFile:20130401204921!UtsuroNoHako3 3.jpg
File:212957.jpgFile:212959.jpgFile:213031.jpg
File:213285.pngFile:213289.jpgFile:218559.jpg
File:218597.jpgFile:221833.jpgFile:221835.jpg
File:221837.jpgFile:223051.jpgFile:223053.jpg
File:225157.jpgFile:411743.pngFile:5573.jpg
File:85cd793c2cc2da92e76bcc5156fb0aeb.jpgFile:879.pngFile:90843.png
File:AyaOnlyInfoBox.pngFile:Covers1-3.jpgFile:Covers2-3.jpg
File:Example.jpgFile:Favicon.icoFile:Forum new.gif
File:Girl 'A'.pngFile:HakoMari CharIntro.pngFile:Hakomari-vol-5-cover.jpg
File:Hakomari-vol4.jpgFile:Hakomari.jpgFile:Maria Otonashi.png
File:Otonashi maria by hawkline451-d5j4f0n.jpgFile:UtsuroNoHako7 1.jpgFile:UtsuroNoHakoVol1Cover.jpg
File:UtsuroNoHakoVol2Cover.jpgFile:UtsuroNoHakoVol3Cover.jpgFile:UtsuroNoHakoVol4Cover.jpg
File:UtsuroNoHakoVol5Cover.jpgFile:UtsuroNoHakoVol6Cover.jpgFile:UtsuroNoHako 002.jpg
File:UtsuroNoHako 003.jpgFile:UtsuroNoHako 006.jpgFile:UtsuroNoHako 009.jpg
File:UtsuroNoHako Aya.jpgFile:UtsuroNoHako Daiya.jpgFile:UtsuroNoHako Haruaki.jpg
File:UtsuroNoHako Kasumi.jpgFile:UtsuroNoHako Kazuki.jpgFile:UtsuroNoHako Kokone.jpg
File:Utsuro no Hako to Zero no Maria OPFile:Wiki-backgroundFile:Wiki-wordmark.png